නව පුවත්

අපගේ නව ශාඛාවක් මතුගමට…


 ඔවුනට අපගේ උපකාරය අවැසි මොහොතකි මේ…

බස්නාහිර පළාතේ ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන නව ශාඛා ජාලය සඳහා කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර දිස්ත්‍රික්ක වල පදිංචි දිරිමත්, කාර්යක්ෂම ඔබටයි අපගේ ආරාධනය…
 

ලේ දන්දීමේ පිංකම 2018-05-06 වන දින…
 
රුධිර පරිත්‍යාගශීලීන් වෙත සුහද ආරාධනා!

 

දහසය වන සංවත්සර සැමරුම…

සමිතියේ ගරු ප්‍රධාන ලේකම්තුමා මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ධුරයට

ව්‍යවසාය ප්‍රණාම වට්ටම් කාඩ්පත ගරු සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා වෙත

නිම්නද නර්තන කණ්ඩායම කළඑළි බැසීම

ව්‍යවසාය ප්‍රණාම වට්ටම් කාඩ්පත හඳුන්වා දීම

පස්වන සංවත්සරය හා නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් නිතරගයෙන් පත්වීම


2002 වසරේදී ‍ඓතිහාසික මුල්ලේරියාව පුරවරයේදී ගමන් ඇරඹූ සීමාසහිත ව්‍යාපාර සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය, ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංකල්පයන් පෙරදැරි කරගනිමින්, ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවගේ දිවි පැවැත්ම වඩා යහපත් තලයකට නැංවීමේ අරමුණින්, විවිධ මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන සේවා ලක් වැසියන් වෙත තිලිණ කරන වගයි.

   

  ණය සේවා  

ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත දියුණු කරගැනීම පිණිසත්, අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙනුත්, එමෙන්ම උත්සව. සංචාර ආදී වෙනත් කටයුතු වෙනුවෙනුත් ණය සේවා රැසක් ...

  ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සේවාවන්  

පහසුවෙන් මූල්‍යමය මෙන්ම මූල්‍යමය නොවන සේවාවන් රැසක්ද, කාන්තා සුබසාධනයද ඇතුලත්ව එම ජනතා සුබ සිද්ධියද වෙනුවෙන් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශයෙන් ...


  ශාඛා ජාලයකින් යුතුව  

ඵලදායී සේවාවක් සාමාජිකත්වය වෙත ලබාදීමේ අරමුණින් බස්නාහිර පලාත පුරා පැතිරුනු ශාඛා ජාලය ...

  ජනතාවගේම සමුපකාරයක් 

ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ ඇති, හැකියාව වත්කම් ලෙස සිතන පුරවැසියන් සදහාම, සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති තුළින් දියුණුව සැළසීමේ අරමුණින් ...